Choose your region: 
  • Sykkelsti - Larix W10

Sykkelsti - Larix W10

Mini jumpbox sykkel gangbro med to punkteringer. Det lar deg lære å hoppe og lande i hjørnet. Gangbroen er tosidig.
 

Mini jumpbox sykkel gangbro med to punkteringer. Det lar deg lære å hoppe og lande i hjørnet. Gangbroen er tosidig.
 

Se mindre

Foto

Foto

over 400 

sportsobjekterse prosjektene våre