• Αρθρωτό κομμάτι με μύγες και ζώνες - αντλία
  • Γραμμή αντλίας κατασκευασμένη σε τεχνολογία μονάδων

Pumptrack Bilcza

This time in Bilcza around modular pumptrack PC1 there are wooden obstacles of skatepark in Prestige technology from Techramps. This combination enables every user find something they like!

This time in Bilcza around modular pumptrack PC1 there are wooden obstacles of skatepark in Prestige technology from Techramps. This combination enables every user find something they like!

Δείτε λιγότερα

Foto

Foto

Foto

Foto

 
 
περισσότερες από 400
 
αθλητικές εγκαταστάσεις


see our projects