Choose your region: 
  • Lávka na severním pobřeží v Paczkowě

Severní pobřeží Paczkow (Polsko)

Lávka pro severní pobřeží se používá k naučení, jak vyvážit kolo a dělat triky. Lávky pro pěší jsou vhodné pro instalaci v městských oblastech, např. v parcích a horských oblastech.

Zobrazit více

Lávka pro severní pobřeží se používá k naučení, jak vyvážit kolo a dělat triky. Lávky pro pěší jsou vhodné pro instalaci v městských oblastech, např. v parcích a horských oblastech.

Viz méně

Foto

Foto

Foto

Foto

více než 400
sportovních objektů
 see our projects